Jak wziąć udział

Przeczytaj, jak Twoja szkoła może zorganizować swoje wydarzenie generations @ schooli wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest cyfrowy aparat fotograficzny lub wycieczka do Brukseli dla całej klasy! (Zapoznaj się z warunkami udziału podanymi poniżej).

 

Kolejne kroki

 

1.            Utwórz konto, żeby zarejestrować się jako uczestnik konkursu

Żeby zarejestrować się jako uczestnik konkursu wystarczy kilka minut. Możesz to zrobić w dowolnej chwili, nawet zanim zaplanujesz Twoje wydarzenie. Utworzenie konta umożliwia dostęp do wielu zasobów, które przygotowaliśmy, aby pomóc Ci w zorganizowaniu spotkania generations @ school.

 

2.            Pobierz materiały i zorganizuj spotkanie generations @ school

Przygotowaliśmy wszystkie materiały potrzebne do zorganizowania spotkania generations @ school, takie jak wskazówki dotyczące wyboru seniorów (osoby w wieku ponad 55 lat), materiały do wykorzystania w czasie dyskusji i innych zajęć oraz wiele ciekawych pomysłów - ale nie chcemy przez to ograniczać Twojej wyobraźni! Jeśli zarejestrujesz się, możesz korzystać z tych materiałów, logując się na Twoim koncie poprzez podanie nazwy użytkownika i Twojego hasła.

 

3.            Przeprowadź spotkanie generations @ school

Zachęcamy do zorganizowania spotkania generations @ schoolw okolicach 29 kwietnia, który jest Europejskim Dniem Solidarności Międzypokoleniowej, ale możesz zaplanować je także w innym terminie przed 30 czerwca, który jest ostateczną datą nadsyłania prac na konkurs. Nie zapomnij zrobić zdjęć lub wideo z tego wydarzenia! Materiały powstałe w czasie spotkania (rysunki, kwestionariusze, albumy, itd.) będą nie tylko udokumentowaniem dialogu międzypokoleniowego, ale także będą sposobem na podzielenie się informacją o tym, co Twoja klasa zrobiła w ramach konkursu generations @ schoolz innymi szkołami europejskimi.

 

4.            Prześlij Twoje zdjęcia lub nagrania wideo, żeby wziąć udział w konkursie

Ostatnim krokiem do wykonania, żeby wziąć udział w konkursie generations @ schooljest zalogowanie się na Twoim koncie i zamieszczenie Twoich zdjęć lub filmów wideo. Pamiętaj o następujących zasadach:

 • Możesz zamieścić maksymalnie 15 zdjęć. Każde z nich musi posiadać komentarz, wyjaśniający krótko, co ono przedstawia (maksymalnie 100 słów na każde zdjęcie). Należy zamieszczać obrazy w formacie JPEG, BMP, TIFF lub PNG. Maksymalny rozmiar wynosi 5MB dla każdego zdjęcia. W każdej chwili można zmienić zdjęcia i edytować komentarze.
 • Jeśli chcesz zamieścić nagranie wideo, nie może ono przekroczyć 3 minut. Nagrania należy zamieścić na YouTube, a link do nich dodać do Twojego zgłoszenia. Po zamieszczeniu nagrania wideo nie można go zmieniać lub edytować.
 • Nie zapomnij o uzyskaniu pisemnego pozwolenia od seniorów i od uczniów z Twojej grupy na przesłanie zdjęć lub nagrań wideo. Na stronie internetowej generations @ schoolznajdziesz „Upoważnienie do wykorzystania zdjęć”, które możesz zaadaptować do Twoich potrzeb.
 • Pamiętaj: wszystkie materiały audiowizualne muszą zostać załadowane na Twoje konto do 30 czerwca 2013 r.!

To są wszystkie kroki do wykonania, żeby wziąć udział w konkursie generations @ schooli wygrać wspaniałą nagrodę, a także pomóc Twojej klasie w kontynuowaniu tej inspirującej działalności międzypokoleniowej!

 

Kryteria wyboru zwycięzców

Ze wszystkich nadesłanych prac jury wybierze trzy zwycięskie szkoły, które wygrają aparat fotograficzny. Decyzja jury będzie opierała się na następujących kryteriach:

 • Jakość zdjęć, nagrań wideo i komentarzy
 • Kreatywność projektu/pomysłu
 • Intensywność interakcji międzypokoleniowej
 • Wykonalność projektu/wydarzenia międzypokoleniowego
 • Stopień inspiracji dla innych szkół

 

Zorganizuj dyskusję na temat przyszłości Europy i wygraj wycieczkę do Brukseli, żeby przekazać wasze przesłanie!

W związku z obchodami Europejskiego Roku Obywateli 2013 zachęcamy Ciebie i Twoich uczniów do skupienia waszego międzypokoleniowego dialogu na tematach, które są kluczowe dla przyszłości Europy. Zastanówcie się nad przesłaniem, jakie chcielibyście przekazać politykom w Brukseli. Zamieście wasze przesłanie, o tym jaką Europę chcecie budować na stronie internetowej generations @ schoolrazem ze zdjęciami lub nagraniami wideo z waszego spotkania. Projekt zawierający najciekawsze przesłanie może wygrać wycieczkę do Brukseli, żeby zwycięzcy mogli przekazać to przesłanie instytucjom europejskim. Zachęcamy wszystkich to stworzenia przesłania, ale pamiętajcie, że tylko uczniowie w wieku 15 lat lub starsi mogą wygrać wycieczkę do Brukseli!

Jak stworzyć przesłanie dla Europy:

 • Przeprowadź dyskusję w klasie z seniorami biorącymi udział w waszym spotkaniu generations @ school. Dyskusja powinna skupiać się na zagadnieniach związanych z Europejskim Rokiem Obywateli 2013, takich jak prawa unijne, obywatelstwo czy przyszłość Europy. Zapoznaj się z Materiałem numer 4, w którym znajdziesz różne pomysły!
 • Następnie wspólnie opracujcie specjalne, międzypokoleniowe przesłanie na temat przyszłości Europy, do przekazania instytucjom europejskim w Brukseli (maksymalnie 300 słów). Przesłanie to może rozpoczynać się słowami: „Pragniemy Europy, w której...”. Możecie nie tylko powiedzieć, czego oczekujecie od Europy, ale także, co możecie zrobić, żeby budować lepszą Europę dla wszystkich.
 • Prześlij przesłanie wraz ze zdjęciami i komentarzami z waszego spotkania generations @ school.

Twoja grupa będzie oceniana zgodnie z wymienionymi powyżej kryteriami wyboru zwycięzców. Oceniana będzie także jakość przesłania.

Biorąc udział w konkursie, masz szansę wygrania wycieczki sponsorowanej przez Centrum dla Zwiedzających Komisji Europejskiej w Brukseli dla Twojej klasy oraz seniorów z Unii Europejskiej, którzy wzięli udział w waszym spotkaniu generations @ school(maksymalnie 35 osób). Nagroda ta obejmuje podróż samolotem lub pociągiem z najbliższego, głównego portu lotniczego lub dworca kolejowego do Brukseli i z powrotem, jedną lub dwie noce hotelowe w Brukseli, bilety komunikacji miejskiej i część posiłków. Nauczyciel będzie osobą odpowiedzialną za skontaktowanie się z Reprezentacją Komisji Europejskiej w waszym kraju w celu ustalenia wszystkich szczegółów logistycznych wycieczki.

 

Dodatkowe zasady i wskazówki

Przesłania dla instytucji europejskich oraz komentarze na temat waszego projektu mogą być formułowane w jednym z 23 oficjalnych języków Unii Europejskiej: bułgarskim, czeskim, duńskim, holenderskim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, irlandzkim, włoskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim.

Zgłaszane projekty muszą być oryginalnymi pracami uczestników. Nie mogą być zwycięzcami wcześniejszych konkursów i nie mogą być wcześniej publikowane.

Nadesłanie prac (poprzez umieszczenie zdjęć lub nagrań wideo na stronie internetowej www.generationsatschool.eu) daje prawo Komisji Europejskiej do ich publikacji, wykorzystania, adaptacji, edycji i/lub modyfikacji.

Organizatorzy konkursu generations @ schoolnie ponoszą odpowiedzialności za błędy powstałe w trakcie transmisji danych, polegające na pominięciach, przerwach, eliminacji, wadach lub opóźnieniu w realizowanych operacjach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia potencjalnie obraźliwych prac.

Zamieszczane zdjęcia lub nagrania wideo mogą przedstawiać:

 • Seniorów i młodych ludzi prowadzących debatę lub wykonujących wspólne zajęcia;
 • Wyroby artystyczne wykonane wspólnie przez uczniów i seniorów (rysunki, przedmioty, występy muzyczne lub teatralne);
 • Materiały ilustrujące omawiane tematy lub wiedzę nabytą w czasie wydarzenia;
 • Nagrane przesłanie dla polityków europejskich.

Poszukujemy projektów międzypokoleniowych, które są kreatywne i wywierają znaczący wpływ na wszystkie zaangażowane w nie osoby, zarówno młodych jak i seniorów. Udane wydarzenie to takie, w którym jest dużo rozmów, nauki i śmiechu, w czasie którego młodzi i starsi znajdują innowacyjne sposoby zacieśniania związków pomiędzy pokoleniami. Często najlepsze są projekty łatwe do realizacji i inspirujące dla innych!

W konkursie mogą wziąć udział szkoły z wszystkich państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Zgłoszenia mogą nadsyłać zarówno klasy, jak i szkoły.

Wszystkie prace muszą zostać przesłane do 30 czerwca 2013 r.

Za udział w konkursie wszystkie szkoły/klasy otrzymają Dyplom.